Krok 1

Rodzic poszukujący drużyny lub gromady, do której mogłoby należeć dziecko pierwsze kroki powinien skierować do szkoły, w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele .

Krok 2

Wystarczy przyjść z zainteresowanym dzieckiem na zbiórkę w terminie wyznaczonym przez drużynowego. Terminy oraz kontakt do odpowiedniego drużynowego znajdą Państwo w zakładce JEDNOSTKI. Należy wybrać jednostkę odpowiednią do miejsca nauki dziecka lub miejsca zamieszkania.

Na pierwszej zbiórce drużynowy wyjaśni dokładnie zasady zapisania się, w które wlicza się:
1. Wypełnienie zgody na przynależność do ZHP,
2. Zapłacenie obowiązkowych składek członkowskich ZHP.

Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP.
Od 1 września 2019 zgodę na przynależność można złożyć poprzez stronę internetową https://deklaracja.zhp.pl/.
Dane do wpisania w deklarację zostaną podane przez drużynowych na pierwszych zbiórkach.