Szczep Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino
Szkoła Podstawowa nr 91
os. Handlowe 4, 31-935 Kraków

E-mail: szczepczerwonemaki@gmail.com
Fanpage Szczepu na Facebooku
Grupa dla sympatyków na Facebooku

Komenda Szczepu:

Komendant Szczepu: dh Adam Wiśniak
e-mail: adam.wisniak@zhp.net.pl

Skarbnik Szczepu: dh. Alicja Madeyska
e-mail: alicja.madeyska@zhp.net.pl

Zastępca komendanta Szczepu: pwd. Kacper Bezdyk
e-mail: kacper.bezdyk@zhp.net.pl

Członkini komendy ds. pracy z kadrą: dh. Aleksandra Machnik
e-mail: aleksandra.machnik@zhp.net.pl

Kwatermistrz Szczepu: pwd. Mateusz Wróblewski
e-mail: wroblewski.mateusz@zhp.net.pl