Czerwone Maki

 Obozy


Charakterystyka obozów harcerskich i zuchowych w Czerwonce

Środowisko harcerskie "Szczepu Czerwonych Maków" opiera swą działalność na kontynuacji idei scautowej Roberta Baden-Powella, oraz na systemie wychowawczym zapoczątkowanym w Polsce przez Andrzeja Małkowskiego, Olgę Drachonowską-Małkowską i Aleksandra Kamińskiego. Podczas obozów letnich jak i w czasie całorocznej działalności pracujemy zgodnie z dwoma zasadami stanowiącymi istotę harcerstwa, są to Prawo Harcerskie (Prawo Zuchowe) i metody harcerska i zuchowa. Prawo Harcerskie wiąże się ściśle z potrójną służbą: Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim. Najważniejszym elementem w metodzie harcerskiej jest system zastępowy, który prowadzi dziewczęta i chłopców, przygotowując ich do pełnienia ważnych ról w dorosłym życiu.

Przez lata działalności wypracowaliśmy także swoją własną metodę pracy z młodzieżą. Była ona doskonalona i przekazywana z pokolenia na pokolenie harcerskie. Twórcą i filarem tej metody był założyciel i wieloletni komendant naszego szczepu śp. hm. Stanisław Baran. Czerpiąc ze swego bogatego doświadczenia pedagogicznego - zdobytego nie tylko podczas pracy w harcerstwie, ale i w szkole - wpoił nam, że podstawą naszego działania winien być szacunek do dziecka jako osoby, a celem stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości przeżycia swej młodości "nie byle jak" - jak zwykł do nas mawiać.

Na obozach Szczepu Czerwonych Maków zawsze staramy się zapewnić dzieciom ciekawe spędzenie wolnego czasu, organizując bezpieczną zabawę i czynny wypoczynek. Obóz będzie się składał z dwóch podobozów: podobozu harcerzy i harcerek oraz kolonii zuchowej.

Tegoroczny obóz - podobnie jak poprzednie - prowadzony będzie metodą "fabuły", gdzie sprawności zespołowe i poszczególne zajęcia powiązane są tematyczną klamrą.

Dla zuchów przygotowana jest stylizacja: "Alicja w Krainie Czarów". Dla harcerzy i harcerek "Piraci". Wybór stylizacji dla podobozów nie jest przypadkowy. Chcemy w ten sposób zachować integralność środowiska. Dziewczęta i chłopcy bawią się w to samo ale nie tak samo. Tworząc podobozy staramy się wychodzić na przeciw ich potrzebom i zainteresowaniom - innym dla dziewcząt i innym dla chłopców. W związku z tym dla dziewcząt będzie zorganizowane więcej zajęć artystycznych, a dla chłopców technicznych i sportowych.

We wspólnym gronie odbywać się będą "duże" imprezy takie jak:
- otwarcie obozu;
- olimpiada sportowa;
- festiwal piosenki;
- bieg harcerski;
- niektóre ogniska oraz szkolenia harcerskie;

W czasie obozu stwarzamy zuchom i harcerzom możliwość zdobywania umiejętności na dwóch poziomach:

- harcerzy młodszych (stopnie: ochotnika, tropiciela, odkrywcy);
- harcerzy starszych - przygotowanie do służby instruktorskiej;

Szkolenie dla harcerzy młodszych prowadzone będzie przez instruktorów z zakresu następujących technik harcerskich: terenoznawstwo, samarytanka, historia harcerstwa, sygnalizacja itp. Potrzeby naszego środowiska podyktowały nam konieczność zorganizowania na obozie szkolenia dla harcerzy starszych, które ma za zadanie przygotować ich do pełnienia funkcji zastępowego, przybocznego, drużynowego.

Również najmłodsi uczestnicy obozu - zuchy - będą miały możliwość zdobywania sprawności i kolejnych stopni (gwiazdek zuchowych). Instruktorzy będą przekazywać dzieciom możliwie najwięcej informacji przydatnych w życiu codziennym, wpływając tym samym na ich rozwój.

Możliwość zdobywania kolejnych stopni harcerskich (gwiazdek zuchowych) oraz składanie przyrzeczenia (obietnicy zuchowej) zapewnia dzieciom poczucie przynależności do grupy rówieśniczej. Obejmowane funkcje obozowe sprawiają, że dzieci czują się bardziej dowartościowane.

Obozowy program poświęca wiele miejsca propagowaniu rozwoju artystycznego dzieci. Są to między innymi: festiwal piosenki, teatralia, zdobnictwo obozowe, zajęcia techniczne - majsterki. Zajęcia takie dają szeroką możliwość rozwoju zainteresowań dzieci i uczą umiejętności tworzenia "czegoś z niczego".

Istotną sprawą jest organizacja życia obozowego, dlatego też każdy podobóz ustala własny plan dnia, który pomaga w utrzymaniu porządku i ładu. Ogromną wagę przywiązujemy do zaznajomienia uczestników z regulaminami: przeciwpożarowym, poruszania się po drogach, korzystania z kąpieliska i sprzętu pływającego. Dla zuchów wszystkie regulaminy podane będą w formie wierszowanej i utrwalone poprzez zabawę.

Doceniając rolę jaką spełnia ruch na świeżym powietrzu w rozwoju młodego organizmu staramy się wpajać naszym wychowankom nawyk codziennych ćwiczeń (w postaci porannej gimnastyki), aktywnego wypoczynku (wędrówki, biegi harcerskie) i dbałość o kondycję fizyczną (organizacja zawodów sportowych).

Zamieszczony poniżej plan szkolenia żeglarskiego dotyczy tylko zajęć na małych żaglówkach (maczkach). Kolejnym etapem jest pływanie na łódkach typu Omega - pod kontrolą instruktora. Szkolenie żeglarskie prowadzone jest przez kadrę legitymującą się patentami żeglarskimi.

PLAN SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO

1. Regulamin pływania - zasady bezpieczeństwa na wodzie, wzywanie pomocy, zachowanie po wywrotce, ubieranie kapoków, porządek na kei, nauka knagowania, ubranie do żeglowania, pływanie na dużych żaglówkach.
2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wodzie i zachowania po wywrotce. Nauka stawiania i klarowania żagla, przygotowanie Maczków do pływania, nauka dopływania do koła cumowniczego.
3. Zasady bezpieczeństwa na wodzie. Kierunki wiatrów i zwroty przez sztag. Próbny rejs z instruktorem. Prawo pierwszeństwa na wodzie.
4. Kierunki wiatrów - przypomnienie. Nauka wiązania węzłów cumowniczy, ratowniczy, zderzakowy, szotowy. Skala boforta. Samodzielne pływanie do "cypla". Podejście do brzegu.
5. Zwroty przez rufę i niebezpieczeństwa z tym związane, pływanie po wyznaczonym terenie z wykorzystaniem obu zwrotów.
6. Doskonalenie zdobytych umiejętności - pływanie po trójkącie.
7. Doskonalenie zdobytych umiejętności w czasie pływania po dowolnym obszarze.

Pod koniec obozu planuje się przeprowadzenie regat, które są formą sprawdzenia zdobytych przez harcerzy umiejętności żeglarskich. Oprócz szkolenia na żaglówkach uczestnicy obozu mogą również pływać na kajakach i rowerku wodnym.

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZE, CELE

1. Wdrażanie do współdziałania z innymi, do przestrzegania norm społecznych, do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy.
2. Kształtowanie kultury życia w grupie.
3. Ćwiczenie umiejętności obiektywnej oceny pracy własnej i innych.
4. Kształtowanie osobowości jednostki w duchu tolerancji i poszanowania godności.
5. Wdrażanie do samodzielnego podejmowania zadań i rozwiązywania problemów.
6. Przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
7. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poznawanie bohaterów polskich (np. żołnierzy walczących pod Monte Cassino - jako bohaterów szczepu).
8. Krzewienie wartości chrześcijańskich (np. organizacja obozowych mszy świętych).
9. Integrowanie środowiska naszego szczepu - współpraca między podobozami.
10. Życie w zgodzie z przyrodą i zrozumienie dla problemów ekologii.
11. Propagowanie zdrowego stylu życia, uprawiania sportów, życie bez nałogów.
12. Dbanie o higienę i porządek na obozie i w życiu codziennym.
13. Wpojenie wrażliwości na estetykę i piękno (wystrój podobozów, namiotów).
14. Zwracanie uwagi na piękno otaczającej przyrody.

Copyright © 2008-2019 Szczep Czerwonych Maków. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie PSData