Szczep ZHP Czerwonych Maków to również mnóstwo byłych instruktorów, przyjaciół oraz osób zaangażowanych w różnym stopniu w działanie tego środowiska. Część z nich działa od wielu lat w ramach Stowarzyszenia „Szczep Czerwonych Maków”, które poza wsparciem opiekuje się również bazą harcerską w Czerwonce koło Ełku.

Jesteśmy otwarci na różne pomysły i z chęcią porozmawiamy również o wspólnym obozowaniu z innymi harcerskimi środowiskami na Mazurach.

Obecny zarząd Stowarzyszenia stanowią:
– Mateusz Wróblewski – wroblewski.mateusz@zhp.net.pl
– Piotr Matusik
– Paweł Czarny

Dane adresowe:

Stowarzyszenie „Szczep Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino”
31-935 Kraków, os. Handlowe 4
NIP: 678-28-16-137